Thiết kế quán cafe

Theo một cuộc nghiên cứu bỏ túi của chúng tôi thì hơn 90% thực khách cho rằng “cảnh quan và không gian” của quán là yếu tố tiên quyết cho sự lựa chọn một quán café để làm điểm đến cho mình rồi sau đó mới đến yếu tố thực đơn và giá cả, phục vụ…

Thiết kế quán cafe

Sơ lược về dịch vụ

Theo một cuộc nghiên cứu bỏ túi của chúng tôi thì hơn 90% thực khách cho rằng  “cảnh quan và  không gian” của quán là yếu tố tiên quyết cho sự lựa chọn một quán café để làm điểm đến cho mình rồi sau đó mới đến yếu tố thực đơn và giá cả, phục vụ…

Thiết kế quán cafe