HỒ SƠ NĂNG LỰC CTY XÂY DỰNG HOÀNG GIA

Với từng dự án-Chúng tôi không cam kết giá thấp nhất-Chúng tôi chỉ cam kết chất lượng cao nhất-by HoangGia RoyalConstruction®.

Hồ Sơ Năng Lực Công Nghiệp

Địa chỉ Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Hoàng Gia Royal Construction
Chủ đầu tư Tham khảo khi cần tại hồ sơ năng lực chúng tôi cho những phần có sự đồng ý của đối tác chúng tôi.
Nhà thầu Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Hoàng Gia Royal Construction
Công ty quản lý: Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Hoàng Gia Royal Construction
Hoàn thiện Vui lòng không sử dụng cho mục đích thương mại.
Dự kiến giao nhà 36 Tháng Sau Thiết Kế
Tình trạng pháp lý Phù hợp với quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500
Tiến độ thanh toán Theo Khối Lượng Thực Tế