HỒ SƠ NĂNG LỰC CÔNG TY XÂY DỰNG HOÀNG GIA

Với từng dự án-Chúng tôi không cam kết giá thấp nhất-Chúng tôi chỉ cam kết chất lượng cao nhất-by HoangGia RoyalConstruction®.

Khu Dân Cư Thương Mại Bình Phú Diamond

Địa chỉ Khu Dân Cư Thương Mại Bình Phú Diamond - Quận 6
Chủ đầu tư Công Ty Liên Doanh KTC Vietnam
Nhà thầu Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Hoàng Gia Royal Construction
Công ty quản lý: Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Hoàng Gia Royal Construction
Hoàn thiện Phần Phối Cảnh Đề Xuất Dự Án
Dự kiến giao nhà 36 Tháng Sau Thiết Kế
Tình trạng pháp lý Phù hợp với quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500
Tiến độ thanh toán Theo Khối Lượng Thực Tế