HỒ SƠ NĂNG LỰC CÔNG TY XÂY DỰNG HOÀNG GIA

Với từng dự án-Chúng tôi không cam kết giá thấp nhất-Chúng tôi chỉ cam kết chất lượng cao nhất-by HoangGia RoyalConstruction®.

NHÀ XƯỞNG PHƯƠNG ÁN THIẾT KẾ VIII

Địa chỉ Công Ty Điện Tử Viễn Thông Hoàng Cầm - Khu Chế Xuất Tân Thuận, Q. 7, Tp. Hồ Chí Minh
Chủ đầu tư Thiết Kế Văn Phòng Nhà Xưởng Công Ty Điện Tử Viễn Thông Hoàng Cầm
Nhà thầu Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Hoàng Gia Royal Construction
Công ty quản lý: Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Hoàng Gia Royal Construction
Hoàn thiện Phần Phối Cảnh Đề Xuất Dự Án
Dự kiến giao nhà 5 Tháng sau thiết kế
Tình trạng pháp lý Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 Khu Chế Xuất Tân Thuận
Tiến độ thanh toán Theo Khối Lượng Thực Tế