HỒ SƠ NĂNG LỰC CÔNG TY XÂY DỰNG HOÀNG GIA

Với từng dự án-Chúng tôi không cam kết giá thấp nhất-Chúng tôi chỉ cam kết chất lượng cao nhất-by HoangGia RoyalConstruction®.

Tòa Nhà Hành Chánh

Địa chỉ Thị xã Gia Nghĩa tỉnh Đăk Nông
Chủ đầu tư UBND tỉnh Đăk Nông
Nhà thầu Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Hoàng Gia Royal Construction
Công ty quản lý: Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Hoàng Gia Royal Construction
Hoàn thiện Phần Phối Cảnh Đề Xuất Dự Án
Dự kiến giao nhà 18 Tháng Sau Thiết Kế
Tình trạng pháp lý Quy hoạch chung đô thị Gia Nghĩa đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050, tại Quyết định số 1292/QĐ-UBND, ngày 14/8/2013 và Quyết định 2292/QĐ-UBND, ngày 26/12/2013.
Tiến độ thanh toán Theo Khối Lượng Thực Tế