HỒ SƠ NĂNG LỰC CTY XÂY DỰNG HOÀNG GIA

Với từng dự án-Chúng tôi không cam kết giá thấp nhất-Chúng tôi chỉ cam kết chất lượng cao nhất-by HoangGia RoyalConstruction®.

Trường Sĩ Quan Chính Trị Quân sự

Địa chỉ Trường Sĩ Quan Chính Trị Quân sự
Chủ đầu tư MẪU ĐỀ XUẤT - PHƯƠNG ÁN CHƯA DUYỆT
Nhà thầu Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Hoàng Gia Royal Construction
Công ty quản lý: Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Hoàng Gia Royal Construction
Hoàn thiện Phần Phối Cảnh Đề Xuất Dự Án
Dự kiến giao nhà 18 Tháng Sau Thiết Kế
Tình trạng pháp lý Quy chuẩn xây dựng Việt Nam 01:2008/BXD, quyết định số 1340/QĐ-UBND TPHCM
Tiến độ thanh toán Theo Khối Lượng Thực Tế