HỒ SƠ NĂNG LỰC CTY XÂY DỰNG HOÀNG GIA

Với từng dự án-Chúng tôi không cam kết giá thấp nhất-Chúng tôi chỉ cam kết chất lượng cao nhất-by HoangGia RoyalConstruction®.

VĂN PHÒNG UBND TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH

Địa chỉ Trung Tâm Hành Chính Bình Phước
Chủ đầu tư UBND tỉnh Bình Phước
Nhà thầu Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Hoàng Gia Royal Construction
Công ty quản lý: Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Hoàng Gia Royal Construction
Hoàn thiện Phần Phối Cảnh Đề Xuất Dự Án
Dự kiến giao nhà 36 Tháng Sau Thiết Kế
Tình trạng pháp lý Quy chuẩn xây dựng Việt Nam 01:2008/BXD
Tiến độ thanh toán Theo Khối Lượng Thực Tế