Tin Tức

19-08-2021 - Danh mục Tin tức,

Đời người như bọt nước, duy chỉ có hai điều như đá tảng. Tử tế khi người khác lâm nạn, và can đảm trong hoạn nạn của chính mình.

Xem chi tiết

19-08-2021 - Danh mục Tin tức,

Con đường ngắn nhất để đến với thành công là thông qua việc học. Bất kể bạn có chọn việc học của mình theo cách như thế nào, thì nó vẫn là một thứ không thể phủ nhận.

Xem chi tiết

19-08-2021 - Danh mục Tin tức,

Lòng tự trọng chân chính, là tâm thái kiên định bất kể những gì người khác nói về mình. Để làm được điều đó, bạn phải trở thành hình mẫu có suy nghĩ và lối tư duy độc lập.

Xem chi tiết

19-08-2021 - Danh mục Tin tức,

Nếu một cá nhân không còn là chính mình, thì họ là ai? Nếu chỉ còn chính bạn tin tưởng vào mình, bạn sẽ dựa vào đâu để tiếp tục cố gắng và khẳng định niềm tin của bản thân.

Xem chi tiết

15-08-2021 - Danh mục Tin tức,

Có lẽ bạn vẫn chưa hiểu, thành công, bản thân nó là một sự tổng hợp của những lần thất bại mà chúng ta đã từng trải qua. Càng vượt qua nhiều giai đoạn khó khăn, thất bại, cơ hội thành công của chúng ta sẽ càng rõ rệt hơn.

Xem chi tiết